ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

ภาพบรรยากาศ บายศรีสู่ขวัญของแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ชวิน พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรม การผูกข้อมือผูกข้อมือฝากตัวเป็นศิษย์นักศึกษา ปีการศึกษา 2565