หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : อาคาร 3 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซอย แจ้งสนิท 5 ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045 255 047

: แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีแผนที่