ภาพบรรยากาศ โครงการอบรม LINK Campus Cabling & Networking (LCCN)

โครงการอบรม LINK Campus Cabling & Networking LCCNแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี บรรยายพร้อมสาธิต และปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง พร้อมมอบใบ Certificate ให้กับผู้ที่อบรมครบถ้วน ขอบคุณ ผู้เชียวชาญ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ ฯ ที่มาให้ความรู้ในเรื่อง Networking ในครั้งนี้