ภาพกิจกรรม มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ( เทคนิคเกมส์ 65)

ภาพกิจกรรม มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ( เทคนิคเกมส์ 65) ประจำปีการศึกษา 2565 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 ธันวาคม 2565